XXIV Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2021-01-29, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)Głosowanie (w sprawie wykreślenia z porządku obrad s...)

3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km. 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia...)

15.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad sesji.