XXV Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2021-03-26, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia kr...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zatytułowanej ,,Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej...)

12.Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Budżetowej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-...)

13.Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarcz...)

14.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

15.Wolne wnioski i zapytania .

16.Zakończenie obrad sesji.