XXVI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2021-04-30, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjecie protokołu z XXV sesji.

Głosowanie (Przyjecie protokołu z XXV sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zakończenie obrad sesji.