XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-01-04, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

6.Zakończenie obrad sesji.