XXXVI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-03-18, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXV sesji. )

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Nowa Sucha, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Głosowanie (wniosku p. Kowalskiego określenie ekwiwa...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekw...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia Pr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targow...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania p...)

10.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej...)

11.Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Budżetowej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-...)

12.Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarcz...)

13.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zakończenie obrad sesji.