XXXVII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-04-22, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (wprowadzenie do porządku obrad sesji pu...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjecie protokołu z XXXVI sesji.

Głosowanie (Przyjecie protokołu z XXXVI sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

7.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9.Zakończenie obrad sesji.