XXXIX Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-09-23, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Pr...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2032.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nieborów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2022/2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkole i w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ty...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja o realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

14.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

15.Wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie obrad sesji.