XL Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2022-10-28, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych, kierowników jednostek i dyrektorów szkół za 2021 rok.

5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowa Sucha w roku szkolnym 2021/2022.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2032.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km 24+544 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/216/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km 25+279 na terenie gminy Nowa Sucha, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

12.Wolne wnioski i zapytania

13.Zakończenie obrad sesji.