XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Nowej

w dniu 2023-02-22, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy drogi ekspresowej S50 „Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, odcinek od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem) oraz DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem) ”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia spr...)

4.Zakończenie obrad sesji