I sesja Rady Gminy

w dniu 2018-11-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ślubowanie radnych.

3.Ustalenie porządku obrad.

Głosowanie (Ustalenie porządku obrad.)

4.Wybór Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (Wybór Przewodniczącego Rady.)

5.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od radnego Seniora.

6.Ślubowanie nowo wybranego Wójta.

7.test

8.Zakończenie obrad I sesji.

Głosowanie (Głosowanie nr 1)Głosowanie (Głosowanie nr 2)