II Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2018-11-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastęp...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisj...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisj...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisj...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia diet dla radnych Rady Gminy w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia di...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Wolne wnioski i zapytania radnych.

15.Zakończenie obrad sesji.