XLVI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2023-04-21, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (wykreślenie z porządku obrad pkt. 9)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLV sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/346/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Nowa Sucha oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad sesji.