III sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2018-12-28, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (wprowadzenia do porządku obrad w punkcie...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z I sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji.)

4.Przyjęcie protokołu z II sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji.)

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyk...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Nowa Sucha z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisj...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewo...)

17.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statut...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 333/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 334/XLV/2014 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 335/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Braki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 336/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 337/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 338/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 339/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 340/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 341/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

27.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 342/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 343/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 344/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 345/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 346/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady gminy w Nowej Suchej Nr 347/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 348/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi-Szeligi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

34.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 349/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

35.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 350/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 351/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

37.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 352/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

38.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 353/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

39.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 354/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

40.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 355/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

41.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 356/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

42.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 357/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

43.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 358/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

44.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

45.Podjęcie uchwały w sprawie określenia diet dla radnych Rady Gminy w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia di...)

46.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

47.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

48.Wolne wnioski i zapytania.

49.Zakończenie obrad sesji.