XLIX Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2023-10-26, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

9.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad sesji.