IV sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-01-25, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjecie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjecie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z III sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji.)

4.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

8.Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

10.Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia proj...)

11.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej...)

12.Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-Budżetowej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno-...)

13.Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarczej.

Głosowanie (Przyjęcie planu pracy Komisji Gospodarcz...)

14.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.

15.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad sesji.