V Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-02-08, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

4.Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/57/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

7.Zakończenie obrad sesji.