VII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-04-26, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wykreślenia z porzą...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z VI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pla...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do reprezentowania Rady Gminy w Nowej Suchej w pracach Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przeds...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Nowa Sucha z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu...)

11.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

12.Wolne wnioski i zapytania.

13.Zakończenie obrad sesji.