X Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-07-25, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z IX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IX sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie diety dla Prz...)

6.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

7.Wolne wnioski i zapytania.

8.Zakończenie obrad sesji.