XI Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-09-27, godz. 13:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ślubowanie radnych.

3.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

4.Przyjęcie protokołu z X sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji.)

5.Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym informacja o realizacji przedsięwzięć oraz informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Reg...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie na kadencję 2020-2023.

Głosowanie ( Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Sk...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na cel publiczny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Reg...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

16.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zakończenie obrad sesji.