XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2019-12-03, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/256/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 24+

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Zakończenie obrad sesji.