XVII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-05-27, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ślubowanie radnej.

3.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

4.Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI sesji.)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi oraz w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uznania się z...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/146/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Gminy w Nowej Suchej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia skł...)

10.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Prezentacja z okazji 30-lecia Samorządu.

13.Zakończenie obrad sesji.