XIX Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-08-28, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Gminy w Nowej Suchej dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sta...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

8.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

9.Wolne wnioski i zapytania.

10.Zakończenie obrad sesji.