XX Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-10-02, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sochaczewskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Sucha, w roku szkolnym 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

11.Wolne wnioski i zapytania.

12.Zakończenie obrad sesji.