XXII Sesja Rady Gminy w Nowej Suchej

w dniu 2020-11-27, godz. 12:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

7.Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego na rok 2021.

Głosowanie (Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia st...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok zmienionej uchwałą Nr XXI/173/2020 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/136/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Informacja Wójta Gminy z okresu między sesjami.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zakończenie obrad sesji.